Prenumerata

Warunki prenumeraty

„Magiczna Kolekcja Bajek z Magicznym Piórem” będzie się ukazywać co dwa tygodnie. Koszt prenumeraty 12 numerów wynosi 348 zł, a 24 numerów 696 zł. Magiczne Pióro zostanie dołączone do 2 numeru kolekcji. Wysyłka raz w miesiącu po dwa numery. Prosimy o czytelne zaznaczenie na blankiecie tytułu kolekcji i numeru rozpoczynającego prenumeratę oraz danych prenumeratora. Blankiet na wpłaty można otrzymać w każdym oddziale Poczty Polskiej lub banku. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Amercom SA, ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań
Bank Zachodni WBK SA
I Oddział w Poznaniu
47 1090 1463 0000 0000 4605 6434

Ulotka_reedycja_do nr 1__